Pharell Williams : Fashiz ou pas Fashiz?

Etes-vous emballés par le look de Pharell Williams, Fashiz ou pas Fashiz?